Κατάστημα καλλυντικών στη Νέα Ιωνία
16 March 2017

Κατάστημα καλλυντικών στη Σάμο

Πρόκειται για κατάστημα ισογείου, το οποίο διαμορφώθηκε για την πώληση καλλυντικών. Οι εργασίες περιελάμβαναν αποξηλώσεις, κατασκευή επενδύσεων γυψοσανίδας και ψευδοροφών, νέα ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση, διάστρωση πλακιδίων, χρωματισμούς. Παράλληλα έγινε πλήρης τροποποίηση της όψης, με την τοποθέτηση νέας αυτόματης πόρτας.