Στην K&P Protacon αναλαμβάνουμε την υπόθεση του αυθαίρετου ακινήτου σας, γλιτώνοντάς σας από το πρόστιμο, και αναλαμβάνοντας την πλήρη διαδικασία ολοκληρώνοντας τη νομιμοποιήσή του, με τη βεβαίωση νομιμότητας στα χέρια σας!