Η ενεργειακή επιθεώρηση των κτιρίων θεσμοθετήθηκε και στη χώρα μας με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και με το Προεδρικό Διάταγμα για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές.

Στην Ελλάδα, όπου ο κτιριακός τομέας καταναλώνει το 1/3 περίπου της παραγόμενης ενέργειας και το κτιριακό απόθεμα είναι από τα πιο ενεργειακά σπάταλα στην Ευρώπη, υπάρχουν σημαντικά περιθώρια εξοικονόμησης στη θέρμανση, στον κλιματισμό και στο φωτισμό.

Με τον όρο ενεργειακή επιθεώρηση ορίζεται η διαδικασία εκτίμησης των πραγματικών καταναλώσεων ενέργειας σε ένα ενεργειακό σύστημα, των παραγόντων που τις επηρεάζουν καθώς και των δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας.

Η ενεργειακή επιθεώρηση αποσκοπεί:
 • Στην εκτίμηση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου ανά τελική χρήση (θέρμανση, ψύξη, αερισμός, φωτισμός, ΖΝΧ).
 • Στην ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου.
 • Στην έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης.
 • Στη σύνταξη υποδείξεων προς τον ιδιοκτήτη/χρήστη για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου του.

Η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) είναι υποχρεωτική για κάθε:

 • Νέα μίσθωση τμήματος κτιρίου κατοικίας (διαμέρισμα) ή επαγγελματική στέγη ανεξαρτήτου εμβαδού.
 • Αγορά - πώληση ενιαίου κτιρίου ή τμήματος κτιρίου (διαμέρισμα) ανεξαρτήτου εμβαδού.

Το πιστοποιητικό Ενεργιακής Απόδοσης ισχύει για δέκα χρόνια

Για την έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού, απαιτούνται :
 1. Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων
 2. Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο
 3. Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας
 4. Αντίγραφο αίτησης ρύθμισης ημιυπαίθριων χώρων(εάν έχει πραγματοποιηθεί αίτηση)
 5. Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος / Σκαρίφημα Τίτλος Ιδιοκτησίας
 6. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας
 7. Φύλλο Συντήρησης Λέβητα
 8. Μελέτη Θερμομόνωσης
 9. Τιμολόγια ενεργειακών καταναλώσεων

Η αμοιβή για την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού, αποτελεί αντικείμενο ελεύθερης διαπραγμάτευσης. Το γραφείο μας προσφέρει σημαντικές εκπτώσεις επί των ελαχίστων αμοιβών που έχουν οριστεί με το Π.Δ. 100/2010.

Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφόρηση συμπληρώστε αυτή τη φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο