Η K&P Protacon χορηγεί Βεβαιώσεις Μηχανικού συνοδευόμενες από τοπογραφικό διάγραμμα, εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων, και έχει ισχύ 2 μηνών.